Zijn de meetrapportages openbaar?

De emissie-rapportages zoals onafhankelijk en geaccrediteerd onderzoeksbureau SGS Nederland deze naar aanleiding van hun metingen opstelt, zijn technisch van aard. Hierdoor bestaat de mogelijkheid dat zij door leken verkeerd geïnterpreteerd worden. De controle op deze rapportages is om deze reden taak van de experts binnen de omgevingsdienst van de gemeente Ede (de OddV). De SGS-rapportages concluderen dat de drie Edese duurzame energie installaties (ruim) binnen de Nederlandse emissienormen scoren. Hier leest u de meer over de uitstootcijfers in 2020.