Wat komt er uit de schoorsteen?

Hier leest u de meer over de uitstootcijfers in 2020.
Algemeen geldt:

Witte pluim
Wat uit de schoorsteen komt is voor het grootste gedeelte waterdamp, afkomstig uit de houtsnippers die tot 50% water kunnen bevatten. Dit veroorzaakt de witte pluim, die in sommige weersomstandigheden duidelijker (bij koude) of donkerder (lichtval) kan lijken, maar bestaat uit water.

CO₂
Daarnaast komt er ook CO₂ vrij, afkomstig uit de houtsnippers. De uitstoot van CO₂ is gelijk aan de opname ervan, waardoor deze direct weer wordt opgenomen in de korte-koolstof-kringloop, hetgeen biogrondstoffen tot een CO₂-neutrale brandstof maakt.

Voor open haarden en kleine verbrandingsketels (thuisgebruik) zijn geen normen opgesteld in Nederland, maar voor installaties zoals bij Bio-Energie de Vallei, moet voldaan worden aan de Nederlandse emissie-eisen. Deze emissie-eisen behoren tot de strengste van de wereld. Er is door Bio-Energie de Vallei geïnvesteerd in filterinstallaties; hetgeen resulteert in een emissie die voornamelijk bestaat uit waterdamp en CO₂.

Stikstof
Een kleine emissie van NOx vindt eveneens plaats (net als bij aardgas), hiervoor gelden aanvullende eisen en zijn de benodigde maatregelen getroffen. De hoeveelheid uitgestoten stikstof wordt door een onafhankelijk geaccrediteerd meetbureau regelmatig gemeten, zoals wettelijk verplicht is. Hierop controleert de Omgevingdienst of we binnen de norm vallen. Hier vallen we (ruim) binnen.

Fijnstof
Door de aanwezige filters wordt de uitstoot van fijnstof dusdanig beperkt dat deze per verbrandingsunit gelijkstaat aan de uitstoot van ca. 3 reguliere woning-openhaarden bij gemiddeld jaarlijks gebruik. Een duurzame energie installatie bestaat elk uit 2 onafhankelijk functionerende verbrandingsunits; hetgeen dus gelijkstaat aan 6 openhaarden. Let wel; met één duurzame energie installatie worden dan niet slechts 6 woningen (i.g.v. een open haard) verwarmd, maar ca. 7000 woningen (rekeneenheid; woning-equivalenten) duurzaam en aardgasvrij verwarmd. ‘Stof’ (waarbinnen fijnstof valt) wordt ook gemeten in de wettelijk verplichte metingen; ook hier scoren de installaties in Ede (ruim) onder de norm.