Schoner dan Fossiel met hybride installaties

De drie bio-energie installaties in Ede worden hybride installaties.

Dit betekent dat zij meerdere duurzame bronnen gaan benutten, waaronder zonnepanelen en warmtepompen, een hoger warmterendement krijgen en nog minder emissies gaan uitstoten.

De huidige installaties voldoen al ruim aan de strenge Nederlandse emissienormen, maar we willen het graag nog beter doen! Daarom vormen we de installaties om naar hybride installaties en rollen we het traject Schoner Dan Fossiel uit.

Zo zorgt aansluiten op het Edese Slimme Groene Warmtenet voor het terugbrengen van o.a. de stikstof-uitstoot, en daarmee voor een verbetering van de lokale luchtkwaliteit!

Onze 2D animatie laat zien hoe dit werkt:

Lees ook onze flyers ‘Schoner dan Fossiel’
1. Bio-energie de Vallei – Dwarsweg Ede
2. Bio-energie Ede en Bio-energie Ede Noord – Geerweg resp. Knuttelweg Ede

1. Schoner dan Fossiel I
Bio-energie de Vallei – Dwarsweg Ede
2. Schoner dan Fossiel II
Bio-energie Ede
en Bio-energie Ede Noord
– Geerweg resp. Knuttelweg Ede