Duurzame Energie Installaties

In onze Duurzame Energie Installaties in Ede produceren we groene warmte, groene stoom en groene stroom.

Een duurzame energie installatie zoals in Ede wordt tegelijkertijd groene warmte én groene stroom wordt geproduceerd. Warmte wordt als hoofdproduct benut in het groene warmtenet in Ede, maar ook het restproduct groene stroom is duurzaam en komt op het openbare elektriciteitsnet. De drie Edese duurzame energie installaties produceren ongeveer evenveel groene stroom als de twee Edese windmolens.

Een derde product is bio-stoom. Dit leveren wij aan het slimme groene warmtenet ten behoeve van de industriële ondernemingen in Ede. Zij transformeren hun productieproces hiermee van fossiel naar hernieuwbaar.