Duurzame Energie Installaties

In onze Duurzame Energie Installaties in Ede produceren we groene warmte, groene stoom en groene stroom.

Een duurzame energie installatie zoals in Ede wordt tegelijkertijd groene warmte én groene stroom wordt geproduceerd. Warmte wordt als hoofdproduct benut in het groene warmtenet in Ede, maar ook het restproduct groene stroom is duurzaam en komt op het openbare elektriciteitsnet. De drie Edese duurzame energie installaties produceren ongeveer evenveel groene stroom als de twee Edese windmolens.

Een derde product is bio-stoom. Dit leveren wij aan het slimme groene warmtenet ten behoeve van de industriële ondernemingen in Ede. Zij transformeren hun productieproces hiermee van fossiel naar hernieuwbaar.

Duurzame energie installaties worden Hybride Warmte Installaties

In Ede worden de drie duurzame energie installaties omgebouwd tot hybride installaties. Over de planning en de betekenis voor de omgeving kunnen we binnenkort meer vertellen. Maar wat ís zo’n hybride installatie precies?

Een ‘hybride installatie’ heeft niets te maken met fossiele brandstoffen, juist niet! Het betekent wel een dat we drie aardgasvrije, duurzame basis-installaties hebben aangesloten op het slimme groene warmtenet. Deze installatie levert op basis van de warmtevraag, haar duurzame warmte aan de Edese wijken, utiliteit en bedrijventerreinen.

Wat is het verschil met de huidige duurzame energie installatie?
Binnen in een hybride installatie wordt er nu een combinatie gemaakt van verschillende duurzame energiebronnen, zoals warmtepompen, zonne-energie en biogrondstoffen. Een hybride installatie voedt het warmtenet dus met verschillende vormen van duurzame warmte. De stroom die de zonnepanelen op het dak opwekken, zet de warmtepomp om naar warm water voor in het warmtenet.

Wat als de zon niet schijnt?

Schijnt de zon niet? Dan maakt de warmtepomp hiervoor gebruik van ingekochte groene stroom. Ook gebruiken we lokale biogrondstoffen, zoals snoeihout uit tuinen en gecertificeerd snoei- en dunningshout van landschaps- en openbaar groenbeheer, als constante warmtebron. Met water in het warmtenet en de watertanks aan de voorzijde van de drie installaties, kunnen we warmte opslaan. Dit vormt een buffer om de pieken in de warmtevraag in de ochtend en avond, op te vangen. Zo staan we garant voor 24/7 duurzame warmtelevering. Een hybride installatie heeft een zeer hoog rendement aan warmte en een bijzonder lage emissie waarde: een systeem waar Warmtebedrijf Ede trots op kan zijn.

Hoe zit het met de andere duurzame bronnen in Ede?
De hybride installatie wordt een duurzame bron op het Edese warmtenet en kan worden bij- of afgeschakeld. Heeft het warmtenet zoals in Ede bijna voldoende afnemers en schaalgrootte? Dan kunnen andere lokaal aanwezige bronnen zoals aardwarmte of restwarmte, de basisbronnen van het slimme groene warmtenet en dient de hybride installatie als back-up.