Over ons

Bio-Energie de Vallei is het bedrijf waaronder alle Duurzame Energie Installaties in Ede vallen. De meest bekende zijn de installatie aan de Dwarsweg 10, de Geerweg 11 en de Knuttelweg 12. Maar ook de EdeseTransitietainers en Buurtwarmte-units vallen hieronder.

Al sinds 2013 zijn er in Ede woningen en bedrijven van het aardgas afgekoppeld. Deze woningen zijn aangesloten op het slimme groene warmtenet in Ede. De groene warmte die zij ontvangen wordt voor een deel geproduceerd in onze duurzame installaties op basis van lokale en regionale biogrondstoffen.

Duurzame Energie Installaties

In onze Duurzame Energie Installaties in Ede produceren we groene warmte, groene stoom en groene stroom.

Een duurzame energie installatie zoals in Ede is in feite een warmte-kracht-koppeling (bio-WKK); dit betekent dat er tegelijkertijd groene warmte én groene stroom wordt geproduceerd. Warmte wordt als hoofdproduct benut in het groene warmtenet in Ede, maar ook het restproduct groene stroom is duurzaam en komt op het openbare elektriciteitsnet. De drie Edese duurzame energie installaties produceren ongeveer evenveel groene stroom als de twee Edese windmolens.

Een derde product is bio-stoom. Dit leveren wij aan het slimme groene warmtenet ten behoeve van de industriële ondernemingen in Ede. Zij transformeren hun productieproces hiermee van fossiel naar hernieuwbaar.

Contact

Bio-Energie de Vallei
Postadres: Geerweg 11, 6717 LE Ede
Bezoek alleen op afspraak.
E-mail: info@bio-energiedevallei.nl