Over ons

De drie Edese installaties ‘Bio-energie de Vallei’, ‘Bio-energie Ede’ en ‘Bio-energie Ede Noord’ vallen onder de gezamenlijke handelsnaam ‘Bio-energie de Vallei’.

Al sinds 2013 worden er in Ede woningen en bedrijven van het aardgas afgekoppeld. Deze woningen zijn aangesloten op het slimme groene warmtenet in Ede. De groene warmte die zij ontvangen wordt voor een deel geproduceerd in onze duurzame installaties op basis van lokale en regionale biogrondstoffen.

Duurzame Energie Installaties

In onze Duurzame Energie Installaties in Ede produceren we groene warmte, groene stoom en groene stroom.

Een duurzame energie installatie zoals in Ede wordt tegelijkertijd groene warmte én groene stroom wordt geproduceerd. Warmte wordt als hoofdproduct benut in het groene warmtenet in Ede, maar ook het restproduct groene stroom is duurzaam en komt op het openbare elektriciteitsnet. De drie Edese duurzame energie installaties produceren ongeveer evenveel groene stroom als de twee Edese windmolens.

Een derde product is bio-stoom. Dit leveren wij aan het slimme groene warmtenet ten behoeve van de industriële ondernemingen in Ede. Zij transformeren hun productieproces hiermee van fossiel naar hernieuwbaar.

Schoner dan Fossiel met hybride installaties

De drie bio-energie installaties in Ede worden hybride installaties.

Dit betekent dat zij meerdere duurzame bronnen gaan benutten, waaronder zonnepanelen en warmtepompen, een hoger warmterendement krijgen en nog minder emissies gaan uitstoten.

De huidige installaties voldoen al ruim aan de strenge Nederlandse emissienormen, maar we willen het graag nog beter doen! Daarom vormen we de installaties om naar hybride installaties en rollen we het traject Schoner Dan Fossiel uit.

Zo zorgt aansluiten op het Edese Slimme Groene Warmtenet voor het terugbrengen van o.a. de stikstof-uitstoot, en daarmee voor een verbetering van de lokale luchtkwaliteit!

Onze 2D animatie laat zien hoe dit werkt:

Lees ook onze flyers ‘Schoner dan Fossiel’
1. Bio-energie de Vallei – Dwarsweg Ede
2. Bio-energie Ede en Bio-energie Ede Noord – Geerweg resp. Knuttelweg Ede

1. Schoner dan Fossiel I
Bio-energie de Vallei – Dwarsweg Ede
2. Schoner dan Fossiel II
Bio-energie Ede
en Bio-energie Ede Noord
– Geerweg resp. Knuttelweg Ede