Ruik ik de duurzame energie installaties?

Bij een vermoeden van geuroverlast door de Edese bio-energie installaties, meld uw klacht z.s.m. op 085 – 07 12 600 (24/7 bereikbaar).

Op het moment dat wij uw melding binnen krijgen wordt er in de bio-energie installaties nagegaan of er sprake is van bijzondere omstandigheden. Tijdens de normale warmteproductie (>90% van de tijd) hoort u de installatie niet te ruiken omdat er dan volledige verbranding plaatsvindt. Tijdens kantoortijden krijgt u terugkoppeling op uw klacht.

Toelichting:
Meer dan 90% van de tijd vindt er volledige en dus geurloze verbranding plaats. De ketelinstallaties zijn dan op een dusdanig hoge temperatuur, dat er geen geur vrijkomt; dit monitoren wij doorlopend. Op deze momenten kunnen de geurklachten niet afkomstig zijn van onze bio-energie installatie. Dan is een andere oorzaak de reden voor uw klachten.

In het incidentele geval dat de ketelinstallatie, bijvoorbeeld bij onderhoudswerkzaamheden, wordt uitgezet of opgestart, is het mogelijk dat u voor korte tijd een openhaardgeur waarneemt. Of u hiervan op dat moment als direct omwonende daadwerkelijk tijdelijke overlast ervaart, is afhankelijk van windrichting, windsterkte, (bijv. valwind) en de luchtvochtigheid.

Onder het kopje ‘Storing en werkzaamheden‘ op deze website leest u of er werkzaamheden zijn aan één van de Edese Installaties en of deze inderdaad wellicht uitgezet of opgestart wordt.