Komen er roetdeetjes uit de schoorstenen?

De filters, waaronder ook roetfilters, die in de schoorstenen van onze duurzame energie installaties zijn toegepast, zorgen ervoor dat er geen roetdeeltjes passeren.