Provinciale steun voor verduurzaming bio-energie installaties Ede

Dinsdag 22 maart 17:32 – 2022   

EDE –  Ruim 10.000 aansluitingen meer op het Edese warmtenet en minder uitstoot van CO2 en stikstof. Met het project Schoner dan Fossiel wil Bio-energie de Vallei gaan behoren tot de schoonste bio-energie installaties in de wereld. Provincie Gelderland en de gemeente Ede dragen financieel bij aan dit project.

 ,,Met deze subsidie dragen we eraan bij dat er meer woningen verwarmd gaan worden met duurzame warmte”, stelt gedeputeerde Jan van der Meer. ,,De uitstoot van allerlei stoffen en CO2 vermindert, en het aandeel biomassa wordt kleiner. Met dit unieke project zetten we een nieuwe standaard voor bio-energie installaties en worden we minder afhankelijk van Russisch aardgas.”

1,7 MILJOEN
Het project wordt positief voorgedragen voor een incidentele subsidie van 1,7 miljoen . Het project Schoner dan Fossiel vermindert de uitstoot van totaalstof en stikstof uit de installaties met maar liefst 70 procent volgens de provincie. ,,Door dit project verbetert ook de luchtkwaliteit in de gemeente Ede. Mede hierom draagt de gemeente 300.000 euro bij aan dit project. Hiermee wordt ook voldaan aan het Schone Luchtakkoord.” Het project maakt deel uit van verduurzamingsplannen van Warmtebedrijf Ede.

Dit bedrijf is het warmtenet verder aan het verduurzamen door meerdere duurzame bronnen aan te sluiten, zoals industriële restwarmte en zon-thermische warmte. Ook onderzoekt het bedrijf of diepe aardwarmte kan worden toegevoegd, waarna de biomassa-installaties kunnen worden afgeschaald naar een backup- en piekvoorziening.

HYBRIDE
,,De installaties van Bio-energie de Vallei moeten de komende jaren worden getransformeerd van bio-energieinstallaties naar hybride warmte-installaties, die de CO2-uitstoot terugbrengen, met een groei van 30 procent duurzame, emissievrije warmte ten behoeve van 10.000 nieuwe aansluitingen op het warmtenet”, aldus de provincie.

,,We schakelen over op duurzame energie. De komende jaren moeten in een hoog tempo duizenden woningen aardgasvrij worden en gaan we de woningen verwarmen met andere, meer duurzame bronnen. Dat doen we in stappen en met de energiebronnen die nu beschikbaar zijn, zoals zon en wind, maar ook met biogrondstoffen.”

STRATEGIE
In de provinciale agenda ‘Biomassa als energiedrager’ staat dat alleen rest- en snoeihout gebruikt mogen worden. ,,Zo benutten we de reststromen uit de regio. En op deze manier verminderen we het verbruik van aardgas, levert het CO2-reductie op en is het verbrandingsproces in Ede straks ook schoner dan met fossiele energie, waar het gaat om stikstof. Inmiddels zijn er ook voldoende centrales in de provincie voor reststromen uit de regio.”

Binnenkort wil de provincie bovendien een strategie voorstellen voor een hoogwaardiger gebruik van houtige reststromen, zoals het gebruik daarvan in isolatiematerialen.