Vragen over de installaties

Er zijn veel vragen te stellen over de duurzame energie installaties in Ede. Deze vragen staan met antwoorden weergegeven in de FAQ op deze pagina. Hieronder lichten wij een aantal vragen die wij recent kregen specifiek uit:

Zijn jullie NTA8080 / BetterBiomass gecertificeerd?
Wij hebben het NTA8080 / BetterBiomass certificering gekozen als vrijwillig schema om de duurzaamheid van de gebruikte biogrondstoffen te kunnen borgen. En in tegenstelling tot wat sommige media beweren, zijn de drie Edese installaties, de leveranciers en leveranties momenteel NTA8080 / BetterBiomass gecertificeerd. Zoals gebruikelijk vindt hierop jaarlijks een audit plaats en is op 8 maart 2024 een onderzoek uitgevoerd, waarin dit bevestigd werd. De lijst van certificaathouders kunt u hier inzien: Certificaathouders | Better Biomass

 Waarom staan er dieselheaters bij Bio-energie Ede Noord?

Ten tijde van de verminderde warmtelevering, op 9 januari 2024, zijn deze heaters als tijdelijke noodvoorziening geplaatst en zijn deze gedurende 3 uur lang ingezet om versneld weer voldoende warmte aan het warmtenet te kunnen leveren.

Dit is succesvol geweest en sindsdien is de inzet van deze tijdelijke heaters niet meer nodig geweest. Binnenkort zullen deze dan ook weer van het terrein verdwijnen.