Wat doen jullie aan verdere uitstoot-reductie?

Wij hebben onderzocht hoe nog meer emissiereductie in de duurzame energie installaties mogelijk zou zijn. Momenteel bekijken we of, en zo ja hoe, deze innovaties te implementeren zijn. Meer informatie volgt hierover binnenkort.

Met de gemeente Ede en de Provincie Gelderland is een overleg gestart waarbij gesproken is over bovenwettelijke maatregelen m.b.t. emissies. Informatie volgt.

Ook nu, tot de volgende stap gezet is, blijven wij onder de wettelijke normen voor SO2, NOx en stof. Hierbij komt nog dat er installaties uitgezet worden. Warmtebedrijf Ede produceert haar groene warmte namelijk vraaggericht. Als het buiten warmer wordt, is er (veel) minder warmtevraag. Om die reden worden onze installaties onafhankelijk van elkaar uitgezet, waarbij ze dan geen uitstoot veroorzaken.