Hoe duurzaam is het gebruik van biogrondstoffen?

Regionale biowarmte is een duurzame warmtebron die op dit moment in Nederland beschikbaar is en voldoet aan de regels die de wetgever stelt aan warmtebedrijven. Daarnaast heeft de SER (Sociaal-Economische Raad) onlangs aangegeven dat het gebruik van regionale biogrondstof zoals wij dat doen, op dit moment de juiste – meeste duurzame – manier is om biogrondstoffen in te zetten voor de energietransitie. Hiermee onderscheiden we ons van de grote biomassacentrales die draaien op buitenlandse pellets, die veelvuldig in de media zijn.

Alle locaties die behoren bij Bio Energie De Vallei beschikken over het Better Biomass certificaat voor het gebruik van bio-grondstoffen ten behoeve van de productie van warmte, elektriciteit en stoom.