Ammoniakbelasting op omgeving bij installatie Geerweg blijkt veilig

Ede, 24 mei 2024 – Er blijken geen effecten op de gezondheid te zijn van de eenmalig verhoogde uitstoot van ammoniak op dinsdag 13 februari bij de Duurzame Energie Installatie van Bio-energie de Vallei aan de Geerweg in Ede. De ammoniakbelasting op de omgeving die dag bleef 200.000 tot 300.000 keer onder de Arbonorm voor gezondheidseffecten.

Donderdagavond 23 mei 2024 vond bij gemeente Ede een raadsvergadering plaats over Warmtebedrijf Ede. Tijdens deze vergadering is ook het incident van dinsdag 13 februari 2024 bij Bio-energie De Vallei besproken. Die dag was er bij de installatie aan de Geerweg in Ede sprake van een verhoogde ammoniakuitstoot.

Verspreidingsberekeningen van het RIVM* tonen aan dat de ammoniakbelasting op de woon- en leefomgeving vanuit deze installatie die dag 0,00012 mg/Nm3 was. Deze waarde ligt 200.000 tot 300.000 keer onder de Arbonorm voor gezondheidseffecten. De Arbonorm is 36 mg/Nm3 gedurende 8 uur per dag 5 dagen per week voor een periode van 40 jaar buitenshuis en 14 mg/Nm3 binnenshuis. Eventuele gezondheidseffecten van de verhoogde ammoniakuitstoot op dinsdag 13 februari zijn daarmee niet aan de orde.

We betreuren eventuele verwarring die is ontstaan door de berichtgeving vanuit de gemeente enorm. Bij het opstellen van het rapport door de GGD had deze geen informatie van de Omgevingsdienst de Vallei (OddV) ontvangen over de concentratie ammoniak bij de omliggende woningen. De conclusie van de GGD dat de gemeten waarden op dinsdag 13 februari gezondheidseffecten bij omwonenden kunnen veroorzaken is daarmee voorbarig en onjuist geweest. Dit is duidelijk geworden door de verspreidingsberekening uit te voeren.

Over Bio-energie de Vallei

In Duurzame Energie Installaties in Ede produceert Bio-energie de Vallei groene warmte, groene stoom en groene stroom. Een duurzame energie installatie zoals in Ede produceert tegelijkertijd groene warmte én groene stroom. Warmte wordt als hoofdproduct benut in het groene warmtenet in Ede, maar ook het restproduct groene stroom is duurzaam en komt op het openbare elektriciteitsnet. Een derde product is bio-stoom. Dit leveren zij aan het slimme groene warmtenet ten behoeve van industriële ondernemingen in Ede. Zij transformeren hun productieproces hiermee van fossiel naar hernieuwbaar.

*Berekend door onafhankelijk bureau Peutz, met input van de emissie meetgegevens van de ODRA op 13 februari door toepassing van procesdata en gebruikmaking van de beperkte immissie toets model van Rijkswaterstaat. Dit rekenprogramma is gebaseerd op een RIVM-handreiking uit 2004. Bureau Peutz is een onafhankelijk adviesbureau op het gebied van onder andere duurzaam bouwen, wind- en milieutechnologie, (brand-)veiligheid en arbeidsomstandigheden.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met communicatie@energievoorelkaar.nu