Aan de slag met geluid

In de afgelopen periode hebben we vernomen dat enkele bewoners van de Hoefweg, geluidsoverlast ervaren van onze installatie. De overlast bestaat uit het geluid dat afkomstig is van een transportband. Als mensen overlast ervaren betreuren wij dat uiteraard zeer en we zijn aan de slag gegaan om het probleem op te lossen.

Het ontstaan
Sinds 2017 zijn we gevestigd op het industrieterrein Reehorst Businesspark Ede. We hebben de benodigde vergunningen verkregen en werken sindsdien op dezelfde manier. Toch is er recent vastgesteld dat we op een aantal momenten meer geluid produceren dan is toegestaan. De afgelopen weken is onderzocht hoe het komt dat het geluidsniveau dat samengaat met de productie van warmte, is veranderd. De conclusie van het onderzoek is, dat er in de omgeving iets is veranderd, waardoor er een geluidsversterkend effect ontstaat. Nadat we ons op het industrieterrein hadden gevestigd, is er nieuwe bebouwing en bestrating aangelegd. Deze nieuwe muren en wegen weerkaatsen het geluid. Dit is een vervelende situatie voor de omwonende die nu geluidsoverlast wordt ervaren, maar ook voor ons. Want, hoewel de oorzaak ons niet te verwijten is, hebben we wel de verantwoordelijkheid om een goede oplossing te realiseren, zodat een en ander weer gaat passen binnen de geldende geluidsnormen.

Naar de oplossing
Het onderzoek naar de beste oplossing is de afgelopen weken ook gestart. De oplossing zal een combinatie van maatregelen zijn. Op dit moment zijn een aantal maatregelen in beeld en worden de effecten daarvan doorgerekend. Om de juiste keuze te maken en het gewenste effect te behalen, is de inbreng van geluidsexperts nodig en de medewerking van gemeente Ede. Voor het plaatsen van bijvoorbeeld een geluidswand, is een bouwvergunning nodig en moet het proces voor het aanvragen van een bouwvergunning worden doorlopen. Voor het verbouwen van de fabriek is nog meer tijd nodig en natuurlijk geniet een maatregel die snel resultaat levert, de voorkeur.