Wordt de fijnstof-uitstoot gemeten?

Formeel wordt ‘Stof’ gemeten; hieronder vallen alle grovere stofdeeltjes, fijnstofdeeltjes en ultrafijnstofdeeltjes. Er is een norm voor stof uit onze duurzame energie installaties. De installaties scoren (ruim) binnen deze wettelijke norm.

Een aparte norm voor alleen fijnstof uit een bio-energie installatie is er niet. Wel is er de Europese richtlijn met grenswaarden voor de luchtkwaliteit.

De gemeente houdt najaar 2020 een integraal fijnstof onderzoek in de gemeente Ede. Alle bronnen voor fijnstof worden meegenomen (o.a. de kippenhouderijen, snelweg, industrie en de energievoorziening. De gemeente leidt het onderzoek; over de uitkomsten volgt binnenkort nader bericht.

Comment on this FAQ

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *