Ruik ik de duurzame energie installaties?

Bij een vermoeden van geuroverlast door de Edese bio-energie installaties, meld uw klacht z.s.m. op 085 – 07 12 600 (24/7 bereikbaar).

Op het moment dat wij uw melding binnen krijgen wordt er in de bio-energie installaties nagegaan of er sprake is van bijzondere omstandigheden. Tijdens de normale warmteproductie (>99% van de tijd) hoort u de installatie niet te ruiken omdat er dan volledige verbranding plaatsvindt. Tijdens kantoortijden krijgt u terugkoppeling op uw klacht.

Toelichting:
Meer dan 99% van de tijd vindt er volledige en dus geurloze verbranding plaats. De ketelinstallaties zijn dan op een dusdanig hoge temperatuur, dat er geen geur vrijkomt; dit monitoren wij doorlopend. Op deze momenten kunnen de geurklachten niet afkomstig zijn van onze bio-energie installatie. Dan is een andere oorzaak de reden voor uw klachten. In het incidentele geval dat de ketelinstallatie, bijvoorbeeld na onderhoudswerkzaamheden, weer moet opstarten, is het wel mogelijk dat u voor korte tijd een openhaardgeur waarneemt. Of u hiervan daadwerkelijk (tijdelijk) overlast ervaart, is afhankelijk van windrichting, windsterkte, (bijv. valwind) en de luchtvochtigheid.