slideslide

Duurzame bio-energiecentrale

Aan de Dwarsweg op het industrieterrein Frankeneng in Ede is eind april begonnen met de bouw van de bio-energiecentrale die warmte gaat leveren aan 3.000 woningen in de wijken Kernhem en Veldhuizen en zwembad De Peppel.

Met de energiecentrale worden een aantal belangrijke doelen gerealiseerd:

  • Duurzame warmtevoorziening voor woningen in de wijken Kernhem en Velhuizen
  • Duurzame warmteopwekking voor overheidsvoorzieningen en industriële ondernemingen
  • Overstap van conventionele, fossiele brandstoffen naar schone en betaalbare warmte
  • Inzet van lokaal beschikbare biomassa
  • Vermindering van CO2 uitstoot met 7.000 ton per jaar

Bio-energie De Vallei realiseert hiermee de gehele kringloop van duurzame energie:
van inkoop voor warmteopwekking tot transport en distributie tot aan de afgiftepunten.

Vele regionale partners maken dit project mogelijk.

Mijlpaal aanleg duurzaam warmtenet:

Laatste Tweets over bio-energie